Välkommen till Gåshaga Pirar 3

BRF Gåshaga 3 på Lidingö är den tredje etappen i den samlade flerfamiljebebyggelsen i Gåshaga som tillkom i början av 2000-talet.
Gåshaga Pirar 3 omfattar 54 lägenheter samt en gemensam gästlägenhet. Föreningen har 6 uppgångar från Södra Kungsvägen 340 
i väster, till Trossvägens slut vid vattnet.

Aktuell medlemsinfo

Medlemsinformation angående Covid-19
Vi i GP3 följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer gällande smittspridning, som att hålla god handhygien, hosta/nysa i armvecket och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Vi uppmanar alla att följa händelseutvecklingen och myndigheternas råd och rekommendationer.
Om du har sjukdomssymptom tänk på att inte använda gemensamma utrymmen såsom tvättstuga mm för att inte smitta andra – be hellre om hjälp.

Föreningens årsstämma
Just nu rekommenderar SBC, Sveriges Bostadsrätts Centrum, att vi kan hålla en årsstämma. Restaurang Pier 16:s lokaler är stora, det innebär att vi kan ha ett avstånd mellan varandra samt ett längre avstånd mellan sittplatserna, för detta tillfälle.
Om man som lägenhetsinnehavare inte kan delta på årets årsstämma kan man skicka en fullmakt till styrelsen.
Årsstämman kommer att hållas onsdagen den 13 maj, kl 19.00 i restaurang Pier 16:s lokaler, ovanför restaurangen.
Enligt lagen, för en ekonomisk förening som vår bostadsrättsförening, ska årsstämman hållas inom sex månader från räkenskapsårets slut. Detta innebär att stämman senast kan hållas den sista juni 2020.

Trädet i parken utanför Trossvägen 1
Förra året togs ett träd ned i parken mellan fastigheterna Södra Kungsvägen 340 och Trossvägen 1-3. Det har efter det visat sig att det råder olika åsikter på detta agerande och frågan har väckts om det bör finnas ett träd eller ej på denna plats igen och i sådana fall, stort eller litet.
Styrelsen har därför på förekommen anledning rådfrågat jurister hur vi bör agera i denna fråga. Juristernas rekommendation har varit att ta upp denna fråga som en punkt på kommande föreningsstämma i maj och genomföra en omröstning i ärendet. 
Styrelsen har därför för avsikt att genomföra en omröstning och ta ett demokratiskt beslut på stämman, där vi kommer agera efter det beslut som vinner omröstningen. Grundtanken har hela tiden varit att trädet skall ersättas med ett nytt och just nu tas de olika förslagen fram av GA2 i samråd med vårt nya bolag för park- och trädgårdsskötsel för hur kullen på bästa sätt bör utformas. De olika förslagen kommer senast presenteras tillsammans med kallelsen till stämman.
 

För ännu mer detaljerad information kan du läsa våra Trivselregler A-Ö