Välkommen till Gåshaga Pirar 3

BRF Gåshaga 3 på Lidingö är den tredje etappen i den samlade flerfamiljebebyggelsen i Gåshaga som tillkom i början av 2000-talet.
Gåshaga Pirar 3 omfattar 54 lägenheter samt en gemensam gästlägenhet. Föreningen har 6 uppgångar från Södra Kungsvägen 340 
i väster, till Trossvägens slut vid vattnet.

Aktuell medlemsinfo

Medlemsinformation angående Covid-19
Vi i GP3 följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer gällande smittspridning, som att hålla god handhygien, hosta/nysa i armvecket och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Vi uppmanar alla att följa händelseutvecklingen och myndigheternas råd och rekommendationer.
Om du har sjukdomssymptom tänk på att inte använda gemensamma utrymmen såsom tvättstuga mm för att inte smitta andra – be hellre om hjälp.

Trädet i parken utanför Trossvägen 1
Förra året togs ett träd ned i parken mellan fastigheterna Södra Kungsvägen 340 och Trossvägen 1-3. Det har efter det visat sig att det råder olika åsikter på detta agerande och frågan har väckts om det bör finnas ett träd eller ej på denna plats igen och i sådana fall, stort eller litet.
Styrelsen har därför på förekommen anledning rådfrågat jurister hur vi bör agera i denna fråga. Juristernas rekommendation har varit att ta upp denna fråga som en punkt på kommande föreningsstämma i maj och genomföra en omröstning i ärendet. 

 

För ännu mer detaljerad information kan du läsa våra Trivselregler A-Ö