Välkommen till Gåshaga Pirar 3

BRF Gåshaga 3 på Lidingö är den tredje etappen i den samlade flerfamiljebebyggelsen i Gåshaga som tillkom i början av 2000-talet.
Gåshaga Pirar 3 omfattar 54 lägenheter samt en gemensam gästlägenhet. Föreningen har 6 uppgångar från Södra Kungsvägen 340 
i väster, till Trossvägens slut vid vattnet.

Aktuell medlemsinfo

Nu installeras nya laddplatser
Vi har länge aviserat att fler laddplatser ska installeras i Gåshaga. Efter mycket arbete från vår samfällighetsförening GA 2:s sida, håller projektet nu på att genomföras.  Läs mer i dokumentet här.

I Medlemshandboken finns detaljerad information vad som är bra att känna till som medlem i Gåshaga Pirar 3.  Det finns även ytterligare information i Trivselregler A-Ö