Medlemsinformation nr 7 Oktober 2019

Plantering av nytt träd
Samfälligheten har tagit bort ett träd på baksidan utanför Trossvägen 1 som blivit alldeles för högt. För att undvika rotskott kommer roten och rotsystemet att fräsas bort. Till våren kommer sedan ett nytt vackert träd att planteras, som passar in i vårt område.

Ta bort småsten innanför porten
Under hösten och vintern får vi in mycket löv och småsten i trapphuset. Småsten är
förödande för våra hissdörrar. När småsten kommer ner i skenan till hissdörren slutar hissen att fungera. Därför behöver vi alla hjälpas åt, att borsta bort småsten utanför entrén och innanför porten. Det ser också trevligare ut i vår förening.

Ladda ner tidigare medlemsinformation