Medlemsinformation nr 8 december 2019

Bryggorna, etapp 1 är klart
Hamnab Sjöentreprenader har slutfört etapp 1 av bryggorna vid hamnpromenaden. Enligt tidsplanen är de klara tidigare än planerat och de håller sig även inom budgeten. Till våren börjar Hamnab med etapp 2.

Glöggmingel
Vill tacka alla som kom till föreningens glöggmingel. Det var trevligt att möta många nya ansikten, men även alla som bott i husen sedan lång tid.

Ladda ner tidigare medlemsinformation