Felanmälan

Nytorget AB ansvarar för kontroll och skötsel av våra fastigheter, inkluderande tekniska system för el, värme och vatten.

Fel kopplat till fastigheten
Om man upptäcker något fel kopplat till fastigheten så kontaktar man alltid Nytorget direkt via felanmalan@nytorget.se
eller 08-640 08 00. Man kan även anmäla fel via deras hemsida www.nytorget.se
 
Om man har något problem inne i lägenheten kan man också kontakta Nytorget för åtgärd som betalas av lägenhetsinnehavaren.
 
Journummer, ska endast användas vid akuta fel, som vattenläckor, elavbrott eller stamstopp. Om felet visar sig vara fel pga. boenden själv, kommer utryckningen att debiteras denna.
 
Jouren kontaktas endast efter kontorstid samt helgdagar. Telefonnummer 020-212 112
 
Hissar
Våra hissar är tillverkade av Schindler. Vi har ett serviceavtal med dem som innebär att all typ av service eller hantering vid stopp löses av dem. Denna service gäller endast 8-17 vardagar. Vid driftsstörning utöver detta, ring 020-31 33 33.

Bredband, telefoni och TV
Comhem är vår leverantör för bredband, telefoni och TV. Vid störningar, kontaktas Comhems felanmälan direkt via deras hemsida www.comhem.se, eller på telefonnummer 90222. På Comhems hemsidan finns aktuell driftsinformation om störningar tex.

Kontaktnummer för hissar och fastigheten finns på anslagstavlan i entrén till alla portar.
 
För generella frågor och synpunkter kopplat till områden enligt ovan så mailar man dessa till gashagapirar3@gmail.com.