Styrelseledamöter i GP3

Ordförande
Björn Eklund         Nyval 1 år till nästa föreningsstämma

Ledamöter
Ekonomiansvarig 
Peter Pohl                Omval 1 år
Trossvägen 9, peterapohl@msn.com

Hillevi Gyllenswärd     Nyval 1 år  
Södra Kungsvägen 340, hillevi@terass.se
 
Lars Hedberg          Omval 1 år
Trossvägen 1, lars.x.hedberg@ericsson.com

Yvonne Treslow     Omval 1 år
Trossvägen 3, yvonne.treslow@telia.com, 0707-42 18 31

Suppleanter:
Marika Skärvik      Omval 1 år
Trossvägen 5, marika.skarvik@mentorius.se

Ewa Ekdahl            Omval 1 år
Trossvägen 9, ewaekdahl@hotmail.com

Marianne Callvik Ahrens    Nyval 1 år
Södra Kungsvägen 340, mariannek.ahrens@gmail.com

Valberedning:
Sammankallande: Bo Ferngren, bo.ferngren@comhem.se 
Gabriele Matses, Matts Törnberg, Kjell Treslow och Magnus Westher                                               

Vad gäller din fråga?
Kontakta följande personer gällande:

Förråd/Garageplats/parkering: 
Lars Hedberg

Gästlägenhet och tvättstuga:
Yvonne treslow

Medlemsregister/kontaktinfo:
Marianne Callvik Ahrens

Samfälligheten GA1:
Bertil Nilsson

Samfälligheten GA2:
Matts Törnblad
Ulrik von Essen (Suppleant)