Felanmälan

Föreningen har fattat ett beslut om ett byte av teknisk förvaltning till Storholmen Förvaltning AB som redan har ett par av våra grannföreningar som kunder.

Detta gäller från 1.8.2022 där överlämning pågår från tidigare förvaltare Nytorget.
Avtalet omfattar kontroll och skötsel av våra fastigheter, inkluderande tekniska system för el, värme och vatten.

Kontaktnummer för hissar och fastigheten finns på anslagstavlan i entrén till alla portar.

Fel kopplat till fastigheten
Om man upptäcker något fel kopplat till fastigheten så kontaktar man alltid direkt via info@storholmen.se eller 08-520 252 00. Man kan även anmäla fel via deras hemsida storholmendirekt.se.
 
Vid eventuella problem med sophämtning, kontakat styrelsen via gashagapirar3@gmail.com.
 
Hissar
Våra hissar är tillverkade av Schindler. Vi har ett serviceavtal med dem som innebär att all typ av service eller hantering vid stopp löses av dem. Denna service gäller endast 8-17 vardagar. Vid driftsstörning utöver detta, ring 020-31 33 33.

Bredband, telefoni och TV
Tele2 är vår leverantör för bredband, telefoni och TV. Vid störningar, kontaktas Comhems felanmälan direkt via deras hemsida www.tele2.se, eller på telefonnummer 90222. På Tele2s hemsidan finns aktuell driftsinformation om störningar tex.

Kontaktnummer för hissar och fastigheten finns på anslagstavlan i entrén till alla portar.
 
För generella frågor och synpunkter kopplat till områden enligt ovan så mailar man dessa till gashagapirar3@gmail.com.