Styrelseledamöter i GP3

Ordförande
Peter Pohl                         Omval 2 år , ordförande 1 år 
Trossvägen 9

Ledamöter
Ekonomiansvarig 
Hillevi Gyllenswärd   Omval 2 år
Södra Kungsvägen 340, hillevi@terass.se
 
Lars Hedberg                Omval 2 år
Trossvägen 1, lars.65.hedberg@gmail.com

Ewa Ekdahl                   Omval 1 år
Trossvägen 9, ewaekdahl@hotmail.com

Bertil Nilsson               Nyval 2 år
Trossvägen 3, bertil.j.nilsson@gmail.com


Suppleanter:
Marika Skärvik          Omval 1 år
Trossvägen 5, marika.skarvik@mentorius.se

Yvonne Treslow           Omval 1 år
Trossvägen 3, yvonne.treslow@telia.com, 0707-42 18 31

Björn Dietmann           Omval 1 år
Trossvägen 5, bjorn@dietmann.se

Valberedning:
Sammankallande: Magnus Westher, magnus.westher@gmail.com
Gabriele Matses, Matts Törnberg, Kjell Treslow och Bo Ferngren                                               

Vad gäller din fråga?
Kontakta följande personer gällande:

Förråd/Garageplats/parkering: 
Lars Hedberg

Gästlägenhet och tvättstuga:
Yvonne treslow

Medlemsregister/kontaktinfo:
Björn Dietmann

Samfälligheten GA1:
Bertil Nilsson

Samfälligheten GA2:
Matts Törnblad
Ulrik von Essen (Suppleant)